कंपनी शो

फॅक्टरी चित्र

कंपनी बाहेरील चित्र
कंपनी बाहेरील चित्र
फॅक्टरी बाहेरील चित्र
फॅक्टरी बाहेरील चित्र
कारखान्याची भिंत
कारखान्याची भिंत

कारखाना कार्यरत वातावरण

एक सुव्यवस्थित असेंब्ली लाइन
एक सुव्यवस्थित असेंब्ली लाइन
एक सुव्यवस्थित असेंब्ली लाइन
एक सुव्यवस्थित असेंब्ली लाइन
स्वच्छ आणि नीटनेटके फॅक्टरी वातावरण
स्वच्छ आणि नीटनेटके फॅक्टरी वातावरण
स्वच्छ आणि नीटनेटके फॅक्टरी वातावरण
स्वच्छ आणि नीटनेटके फॅक्टरी वातावरण
स्वच्छ आणि नीटनेटके फॅक्टरी वातावरण
स्वच्छ आणि नीटनेटके फॅक्टरी वातावरण
स्वच्छ आणि नीटनेटके फॅक्टरी वातावरण
स्वच्छ आणि नीटनेटके फॅक्टरी वातावरण

उत्पादन लाइन स्टेशन

परीक्षक विद्युत कामगिरी चाचण्या घेतो.
परीक्षक विद्युत कामगिरी चाचण्या घेतो.
परीक्षक भागांची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी उपकरणे वापरतात.
परीक्षक भागांची कार्यक्षमता तपासण्यासाठी उपकरणे वापरतात.
कार्यकर्ता उत्पादनाचे कार्य कुशलतेने तपासतो.
कार्यकर्ता उत्पादनाचे कार्य कुशलतेने तपासतो.
ऑपरेटर कुशलतेने स्क्रू काम करतो.
ऑपरेटर कुशलतेने स्क्रू काम करतो.
परीक्षक ESD चाचणी करतो.
परीक्षक ESD चाचणी करतो.
कामगाराने पॅकेजची काळजीपूर्वक तपासणी केली.
कामगाराने पॅकेजची काळजीपूर्वक तपासणी केली.